3d year bezalel animation project 

frame_3
frame_3

02
02

NITKAL BA MINATAUR
NITKAL BA MINATAUR

frame_3
frame_3

1/10

Anitaur - Third year based on German Expressionism. Horror animation based on the Greek Mythology story Minotaur.